GDPR ORGANIZATOR


Go 2 know j.d.o.o. za poslovno savjetovanje pruža usluge u području prava zaštite osobnih podataka u EU kroz projekt GDPR Organizator. Poslovnim subjektima u EU omogućava usluge usklađivanja i dokazivanja usklađenosti tvrtke s uredbom GDPR i važećim pravnim aktima u području zaštite osobnih podataka, redovan nadzor nad obradom osobnih podataka, usluge ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka (DPO), edukaciju te savjetodavne i druge usluge u predmetnom području. Ukoliko imate pitanja vezano za GDPR, planirate u vašoj organizaciji na vrijeme uskladiti svoje poslovanje sa GDPR-om a niste sigurni kako obratite se slobodno sa pitanjem na e-mail miriam_lazic@go2know.hr i dobiti ćete brzo odgovor i rješenje koje će Vam pomoći da izbjegnete ogromne kazne.Novosti

Regionalna konferencija GDPR Dubrovnik

28.3.2018. 12:48:40

U Dubrovniku u hotelu  Rixos Libertas Dubrovnik  23.3.2018.od 09.00 do 16.00 sati,  tvrtka Go 2 know j.d. o.o. za usluge poslovnog savjetovanja  održala  je regionalnu konferenciju  na temu EU Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR pod nazivom“ 5 minuta do 12.00. sati“. Do 25. svibnja 2018. sve tvrtke koje rade na europskom tržištu i tijela javne vlasti  moraju biti u skladu s novim skupom propisa o zaštiti osobnih podataka pozna...


Bjelovar-seminar Praktična primjena Opće uredba zaštiti podataka

18.3.2018. 11:03:18

U Bjelovaru u hotelu Central 16. ožujka 2018. u s početkom u 10.00 sati do 15:30 tvrtka Go 2 know j.d.o.o. je održala stručni seminar »Praktična primjena EU Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR za tijela javne vlasti i kako izbjeći kazne«Cilj ovog seminara je bio  predstaviti sudionicima iz tijela javne vlasti  koje su ključne promijene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation), koji su njezini zahtjevi, na koji način uspost...


Zadar-Županijska komora seminar GDPR“

6.3.2018. 17:00:08

U Zadru Županijskoj komori Zadar 02.03. 2018. g. u s početkom u 10:30- do 15. 30 sati tvrtka Go 2 know j.d. o.o.  je održao stručni seminar „Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR“  u suradnji s Poslovnom inteligencijom d.o.o. iz Zagreba, Županijskom komorom Zadar i radijom 057 iz Zadra koji je medijski  popratio ovo događanje. Na seminaru koji je izazvao izrazito velik interes u Zadru sudionici su bili, direktori hotela, direktori marketinga, dire...