Dubrovnik-Konferencija GDPR u turizmu

    

                     Konferencija o GDPR-u: 


                     

               Utjecaj EU Opće uredbe o zaštiti                         podataka (GDPR)  na  poslovanje u  turizmu Mjesto:  Dubrovniku u hotelu Rixos Libertas


Datum i vrijeme: 14.rujna 2018.g. od 9.30.-15.00
Predavači: Miriam Lazić dipl.iur. vanjski službenik za zaštitu podataka u turizmu

                   i GDPR konzultant (deset godina iskustva rada u Agenciji za zaštitu osobnih podataka)


                  Željko Soldo dipl.iur. sudac Općinskog suda u Dubrovniku


Konferenciju organizira tvrtka Go 2 know j.d.o.o. specijalizirana za poslovno savjetovanje u području zaštite podataka.


Prijave na e-mail: info@go2know.hr  i mobitel 099 4111 988

                              poslati prijave  najdalje do 1.08. 2018.g. do 13.00


Turističku industriju karakterizira veliki protok ljudi, užurbani rad i obrada poprilične količine osobnih podataka, što može biti osobito pogubno po njihovu sigurnost. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da se često radi o stranim turistima čija je svijest o zaštiti osobnih podataka u pravilu veća nego u domaćih turista.


Sukladno odredbama GDPR-a kazne za pojedine oblike nezakonite obrade mogu iznositi i do 4 % ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, pa je dakle već iz samog ranga kazni jasno da je Europska unija odlučila donošenjem GDPR-a posvetiti punu veću pažnju području zaštite osobnih podataka, a potpuno je jasno da će ovako velike kazne motivirati i poduzetnike, ako ne iz bilo kojeg drugog razloga, a onda svakako iz racionalne odluke da učine sve kako bi izbjegli ovako potencijalno velike kazne.


Svakoj tvrtki bi trebalo biti od interesa zaštititi podatke korisnika i klijenata na odgovarajući način. Time se stvara dugoročno povjerenje u Vas kao pružatelja usluga. Uostalom, propisi za zaštitu podataka i u nas su prisutni prilično dugo, i to u vrlo dobrom obliku. Sada je samo stvar dorade i naravno primjene tih zakona.


Što sve hoteli, hosteli, turističke agencije, turističke zajednice, privatni iznajmljivači, kampovi, kockarnice, noćni klubovi, restorani, zaštitarske tvrtke, tvrtke koje prevoze putnike turiste, ustanove u kulturi, zdravstvene ustanove čiji su pacijenti turisti, udruge u turizmu, klubovi trebaju znati o novoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka i kako GDPR utječe i može utjecati na njihovo poslovanje pozitivno i negativno možeet saznati na ovoj ljetnoj GDPR konferenciji u Dubrovniku. 
Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

              

Organizira Go 2 know za usluge  poslovnog savjetovanja GDPR-a


Posebna ljetna ponuda: kotizacija 1000,00 KN + bez PDV-a jer Go 2 know j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a. 


Kotizacija uključuje sudjelovanje  i osvježenja u pauzi te konzultacije s predavačima na predavanju.

 

Materijali sa konferencije u elektroničkom obliku  i potvrda o usavršavanju se naknadno naplaćuje 350, 00 kn bez PDV-a na zahtjev sudionika.

Broj mjesta je ograničen. Na vrijeme osigurajte Vaše mjesto uz popust od 650, 00 kn. 


Prijave na e-mail: info@go2know.hr  i mobitel 099 4111 988 


                              poslati prijave  najdalje do 12. rujna 2018.g. do 16.00


 

Iz programa konferencije GDPR


UVOD U GDPR

Objašnjenje najvažnijih pojmova GDPR-a  (privatnost turista, privatnost zaposlenika, obrada osobnih podataka, osobni podatak, voditelj obrade, izvršitelj obrade, sustav pohrane,  evidencija aktivnosti obrade  i dr.);Osnove za zakonitu obradu po GDPR-u uz objašnjenje kako postupati u kojem slučaju ovisno o tome što je osnova obrade (zakon, ugovor, privola, nužnost radi zaštite ključnih interesa ispitanika, javni interes, legitimni interes);

 Praktična primjena GDPR-a u općem dijelu poslovanja u sektoru turizma

 • Provedba analize načina prikupljanja, obrade, dostave i vremena i načina čuvanja osobnih podataka kako bi se mogao izraditi jedinstveni dokument (pravilnik) u kojem se opisuje sustav pohrane, način obrade, krug osoba kojima je povjerena obrada pojedinih podataka i svi drugi važni podaci navedeni u svakoj pojedinoj evidenciji o obradi;
 • Zaposlenici i kandidati za posao
 • Izvršitelji obrade u turizmu(tko je izvršitelj a tko nije-česte pogreške u tumačenju pojmova)
 • Sadržaj ugovora o obradi osobnih podataka sa izvršiteljem obrade
 • Definirati potrebne radnje i načine postupanja u odnosu na pitanje dostave podataka trećim osobama, primateljima i dr.;

       GDPR u  dijelu poslovanja specifično vezanom na pružanje usluga u turizmu

 • GDPR i specijalni propisimi koji reguliraju usluge u turizmu i ugostiteljstvu (Zakon o obveznim odnosima vezano na organiziranje putovanja, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, Pravilnik o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici i dr.);
 • Izrada potrebnih evidencija o obradi ovisno o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju;
 • Obveza obavještavanja trećih tijela naspram obveze čuvanja tajnosti podataka (organiziranje putovanja i dr.);
 • Usklađenje web stranice poduzetnika (implementacija potrebnih privola, podataka iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima i Općom uredbi o zaštiti podataka
 • - implementacija potrebnih obrazaca prilikom prijave gosta preko web stranice,
 • - reguliranje cookie policy, 
 • -objašnjenje pojma izrade profila, 
 • -newsletter i GDPR);

 • Objašnjenje sustav videonadzora u prostorima u turizmu i GDPR

 • Objašnjenje kako postupati u odnosu prema gostima (izrada preslike osobne iskaznice ili drugog osobnog dokumenta i sankcije za nezakonitu i prekomjernu obradu osobnih podataka);
 • Postupanje u slučaju kada se gostima restorana nude usluge organizacije vjenčanja;
 • Potreba izrade procjene rizika vezano na način obrade i vrstu osobnih podataka koji se obrađuju;
 • Obrada posebnih kategorija osobnih podataka;
 • Obrada osobnih podataka gostiju u druge u marketinške svrhe i potrebne radnje kako bi postupanje bilo zakonito;
 • Vrijeme čuvanja osobnih podataka;
 • Informacije koje se trebaju pružiti prije obrade podataka;
 • Objašnjenje uz primjere potencijalno rizičnih situacija prilikom pružanja usluga u turizmu uz naputak da se osoblju i/ili radnicima izdaju obvezne upute što smiju, a što ne smiju raditi u odnosu na prema gostu odnosno klijentu jer povreda GDPR-a može proizaći iz različitih oblika postupanja, a ne samo nedostatka izrade pisanih dokumenata